STUDYBASE Áiseanna Oideachais

Treoracha maidir le StudyBase a úsáid

Read in English

Read in English
An chaoi le Studybase a úsáid
Ar ríomhaire a bhfuil ceangal aige leis an Idirlíon:

 1. Cliogáil ar an mbrabhsálaí agat (.i. Internet Explorer, Firefox nó cibé ceann a mbaineann tú féin feidhm as).

 2. Nuair a fheiceann tú barra na seoltaí scríobh www.studybase.com agus téigh chuig an nasc "Already enrolled? Log in" Tabharfaidh sé seo tú go dtí an bealach isteach chuig do chúrsaí féin, an "Log in page"

  N.B  Nod don Eolach: Ná bac le Google don ghnó seo. Bain feidhm as  barra na seoltaí.  Tabharfaidh barra na seoltaí  thú díreach go dtí an leathanach atá uait.

 3. Ba cheart go mbeifeá anois ar an leathanach ar ar féidir leat logáil-isteach.   Ba cheart go bhfeicfeá “Returning to this web site?” "Ag filleadh ar an láithreán seo?".

 4. Scríobh isteach an "an t-ainm úsáideora" agus an "pasfhocal" a thugamar duit. NB: Ní mór litreacha beaga a úsáid dóibh seo.

 5. Feicfidh tú anois an cúrsa na cúrsaí ar a bhfuil tú cláraithe faoin teideal "My Courses""Mo Chúrsaí"

 6. Cliogáil ar cheann de na cúrsaí. Ba chóir go bhfeicfeá liosta ceachtanna. Faoi theideal gach ceachta b'fhéidir go bhfeicfidh tú comhad pictiúr, téacs, míniúcháin, cleachtaí, srl, agus fuaimrian. (ní mór duit smacht a fháil ar cibé seinnteoir fuaime atá agat chun an fuaimrian a chur ar siúl agus a mhúchadh.)

 7. Cliogáil ar cheacht chun a bhfuil ann a fheiceáil. Léigh an téacs a ghabhann leis. Feic ar na míniúcháin. Éist leis an bhfuaimrian. Bain triail as na cleachtaí.

 8. Tá painéal buí ag barr gach leathanaigh ina bhfuil nascanna chuig na leathanaigh eile.

 9. Ag barr gach leathanaigh ar an taobh chlé tá nasc ar an bhfocal "Baile". Tabharfaidh an nasc seo ar ais chuig an chéad leathanach thú. Tosóidh tú ar an leathanach seo de ghnáth.

 10. Ar an taobh dheis de gach leathanach, thuas ag an mbarr, tá nasc fíor-úsáideach eile "Jump to ..." Feicfidh tú anseo gach aon leathanach atá ar do chúrsa agus is féidir leat dul chucu gan stró.

Nótaí do Mhúinteoirí

 1. Cliogáil ar cheacht chun é a thaispeáint agus a mhíniú do mhic léinn sa seomra ranga. Is féidir teilgeoir agus scáileán nó clár bán a úsáid.

 2. Iarr ar na mic léinn na cleachtaí a dhéanamh ar ríomhaire glún nó sa bhaile. D'fhéadfá iad a thabhairt go dtí seomra na ríomhairí más fearr leat. Mura bhfuil a leithéidí ar fáil d'fhéadfaidis na cleachtaí a dhéanamh sa chóipleabhar nó ó bhéal sa  seomra ranga.

 3. Seolfaimidne chugat na freagraí a chuireamar sa ríomhchlár. Is féidir níos mó ná freagra amháin a bheith ceart agus beimid in ann cur leis na freagraí más mian leat.  Rud beo forásach is ea an clár seo murab ionann is leabhar. Inis dúinn faoi bhotúin le do thoil.

 4. Cliogáil ar "gráid"  agus ar "ainm" nó ar  "cleachtadh"

 5. Feicfidh tú tábla de na gráid a tugadh do na scoláirí s'agat féin as gach aon chleachtadh dá ndearna siad ó thús deireadh in aon ghrúpa amháin. Feicfidh tú an obair a rinne gach aon duine sa rang ar chleachtadh áirithe faoi  "cleachtadh."

 6. Níl ort ach cliogáil ar ainm an mhic léinn agus ansin cliogáil ar activity reports agus ar all logs  bhfeice tú an obair go léir atá déanta ag an scoláire seo ó thús deireadh. Gheobhaidh tú tuairisc ar gach a bhfuil déanta ag an mac léinn go dtí sin.

 7.  Cliogáil ar nasc ar bith le féachaint ar an eolas cuimsitheach a thugtar.

 8.  Gheobhaidh tú na torthaí deiridh sa cholún deiridh de thábla na ngrád.

 9.  Má tá ceist ar bith agat cuir glao gutháin ar  01-6104442 nó seol ríomhphost chuig gaeilge@studybase.com
Barr an leathanaigh | Cuir teachtaireacht chugainn | ©2010-2014 EOFEASA