STUDYBASE Áiseanna Oideachais  
Read in English

 
 

TEAGASCÓIRÍ

 

Múinteoir Gaeilge a dhear an láithreán seo agus is é atá á riar is á chothabháil. Bíonn sé ar fáil i gcónaí le ceisteanna a fhreagairt agus cabhair a thabhairt.

Más múinteoir oilte taithíoch thú agus más mian leat glacadh le cúram teagascóra ar an láithreán seo cuir scéala chuig STUDYBASE le de thoil. Íocfar táille leat.

Is é ár gcuspóir foghlaimeoirí fonnmhara a chur i dteagmháil le múinteoirí taithíocha díograiseacha.

Cúrsaí eile trí mheán na Gaeilge
Tá ar intinn againn cúrsaí in ábhair eile trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil anseo chomh maith. Dá bhrí sin cuirfimid fáilte roimh theachtaireachtaí ó mhúinteoirí sna Gaelscoileanna ar mhaith leo a gceachtanna féin a chur ar taispeáint ar an Idirlíon ar an láithreán seo..

Más féidir leatsa cabhrú linn a leithéid sin d'ábhar a ullmhú ba bhreá linn scéala a fháil uait. Beidh eagarthóir Gaeilge STUDYBASE sásta prufáil a dhéanamh ar do théacs más gá.

Cláróimidne scoláirí, tabharfaimid cead isteach ar an láithreán dóibh, glacfaimid leis na táillí, íocfaimid tuarastal a shocrófar eadrainn leatsa, agus má éiríonn go maith leis an bhfiontar clúdóimid ár gcostais féin. Cuir scéala chugainn má tá suim agat san obair seo.

[ Tuilleadh eolais ]