STUDYBASE Áiseanna Oideachais SONRAÍ TEAGMHÁLA
Read in English
 

 

SONRAÍ TEAGMHÁLA

 
Uaireanta Oibre:
  • Glacann Teagascóirí pearsanta cúram de mhicléinn a luaithe is a chláraítear le STUDYBASE iad. Soláthraítear sonraí teagmhála an Teagascóra don mhacléinn cláraithe. Bíonn an Teagascóir sásta glacadh le teachtaireachtaí ríomhphoist, téacs-theachtaireachtaí, glaonna gutháin agus comhrá arlíne ag tráthanna oiriúnacha a shocraítear roimhré.

  • Is é an múinteoir an Teagascóir i gcás go gcláraítear grúpa nó rang scoile le chéile agus tá saor-chead ag an múinteoir sin na cleachtaí is na ceachtanna a úsáid cibé bealach is mian leis / léi agus tarraingt orthu in ord ar bith is fearr leis/léi.

  • Coinnítear daltaí as scoil ar bith i ngrúpa leo féin ionas nach mbeidh teacht acu ar obair scoláirí as scoileanna eile. Ní bheidh a fhios acu go mbeidh scoileanna eile ag baint leasa as an ábhar teagaisc ar an gcaoi chéanna is atá siad féin.

  • Uaireanta oibre na hoifige: 9.00 am -- 1.00 pm agus 2.00 pm -- 5.00 pm ó Luan go hAoine.

  • Déantar ár gcuid oibre ar fad ar an Idirlíon nó le ríomhphost, gnáthphost, téacs-theachtaireachtaí agus glaonna gutháin.

  • Ní mór coinne a shocrú roimhré nó cuireadh a fháil le cuairt phearsanta a thabhairt orainn san oifig.
Seoladh poist:

An Bainisteoir, STUDYBASE, Geata Léim an Bhradáin,
Léim an Bhradáin, Co Chill Dara, Éire - Ireland

Teileafón:
01-6104442
Téacs-theachtaireachtaí:
087 9475437
R-phost:
  gaeilge@studybase.com