StudyBase English logáil isteach breathnaigh StudyBase, Geata Léim an Bhradáin,
Léim an Bhradáin, Co Chill Dara, Éire

Fón
00 353 1 6104442
ag múineadh
 
[ leathanach don mhúinteoir ]
ábhar ríomh-fhoghlama idir-ghníomhach sa Ghaeilge

Tá ábhar ríomh-fhoghlama idir-ghníomhach sa Ghaeilge á chur ar fáil anseo ag Studybase - ar phraghas an-íseal - mar áis teagaisc do mhúinteoirí agus do dhaltaí sa seomra ranga.

Is féidir na cleachtaí seo a úsáid mar fhorlíonadh ar ghnáthchúrsaí Gaeilge agus tá siad thar a bheith oiriúnach do ranganna cumais mheasctha. Feileann siad go binn d'ardranganna na mbun-scoileanna, do dhaltaí iarbhunscoile, agus do dhaltaí na hIdirbhliana go háirithe. Bainfidh an dalta díograiseach nó an foghlaimeoir fásta an-leas astu.

acmhainní Gaeilge

TÉACSANNA DO PHICTIÚIR NA GAEILGE SAN ARDTEIST [ eolas ... ]
 
[Táille:ceadúnas bliana  €12. Lacáiste do ghrúpa]
Tugtar achoimre, eochair-abairtí, téacs agus ceisteanna le haghaidh gach pictiúir. Tugtar nótaí maille le míniúcháin i mBéarla le gach téacs mar aon le quiz a spreagfaidh an dalta le staidéar a dhéanamh agus le héisteacht leis an bhfuaimrian. [ an chaoi lena úsáid ]

AISTÍ SAMPLACHA DON ARDTEIST ARDLEIBHÉIL  [ eolas ... ]
[Tugtar iad seo saor in aisce leis na téacsanna do na pictiúir.]

Sna téacsanna seo gheobhaidh an dalta  smaointe – nathanna deasa agus téarmaíocht. Tugtar nótaí maille le míniúcháin i mBéarla le gach aiste mar aon le quiz a spreagfaidh an dalta le staidéar a dhéanamh ar an téacs agus le héisteacht leis an bhfuaimrian. [ an chaoi lena úsáid ]

BUN-GHRAMADACH [ eolas ... ]
[Táille:  €10 an dune ar cheadúnas bliana do bhaill ghrúpa.]
Tugtar ceachtanna, cleachtaí agus córas marcála uathoibríoch sa mhodúl seo.  Tig le múinteoirí súil a choinneáil ar obair a ndaltaí féin. Suimítear marcanna gach dalta ó chleachtadh go cleachtadh rud a thaispeánann a ndul chun cinn. Bíonn daltaí ar a seacht ndícheall ag iarraidh marcanna arda a fháil. Is aoibhinn leo 100% a bhaint amach.
[ an chaoi lena úsáid ]

COMHRÁ AGUS CEAPADÓIREACHT DON AOS ÓG    [ eolas ... ]
[Tugtar iad seo saor in aisce leis an mBun-Ghramadach]
Tugtar pictiúir le haghaidh aistí agus scéalta,  mar aon le téacsanna ina bhfuil cómhra agus altanna tuairisciúla, nótaí ina bhfuil míniúcháin i mBéarla, quizeanna a mharcáiltear go huathoibríoch,  agus taifeadadh fogharchruinn ar na téacsanna. [ an chaoi lena úsáid ]

 
[ English ] -- [ isteach ]

Foras na Gaeilge COGG