STUDYBASE Áiseanna Oideachais ABAIR AMHRÁN EILE:
SPLÉACHADH AR AMHRÁIN NA GAEILGE IDIR FHONN IS FHOCAIL
No English version
 

 
TUAIRISC AR CHÚRSA: [eolas breise ...]
   
Teideal: GRÚPA STAIDÉIR AR NA HAMHRÁIN GHAEILGE
Leibhéal Gaeilge: Meánleibhéal
Líon macléinn is gá: Cúigear an t-íoslíon.
Dáta tosaithe: Cuirfear tús leis an gcúrsa nuair a bheidh cúgear cláraithe.
Dáta críochnaithe: Mairfidh an cúrsa deich seachtain.
Táille: Síntiús deonach: €5 Íoc an síntiús deonach Foirm chláraithe
Cuspóir: Spraoi agus taitneamh a bhaint as an teanga a fhoghlaim trí staidéar a dhéanamh ar roinnt d'amhráin na Gaeilge. I gcás gach amhráin scrudóimid na focail agus a mbrí, éistfimid leis an amhrán á chanadh, pléifimid an cineál amhráin, an téama, na smaointe, na mothúcháin, an mheadaracht, na teicníochtaí fileata, agus rud ar bith eile is mian linn trí mheán na bhFóram. Foghlaimeoimid téarmaíocht na critice: samhlacha, meafair, friotal, codarsnacht, atmaisféar, uaim, aicill, léargas, srl.
Modhanna: Tar éis éisteacht leis an amhrán agus é á chanadh léifimid an téacs, bainfimid úsáid as an bhFóram chun brí na bhfocal a phlé is a thuiscint. Scríobhfaimid ceisteanna, freagraí, tuairimí, agus léirmheasanna chun a chéile. Tar éis tamaill beidh cíoradh fiúntach déanta ar na hamhráin agus beidh feabhas gan chuimse tagtha ar ár gcuid Gaeilge.
Na hAmhráin: An Ciarraíoch Mallaithe;
Óró, a bhuachaillín, seol do bhó;
An Bonnán Buí;
Úirchill an Chreagáin;
agus go leor eile ...
Níl ina lá  
| Cuir r-phost chugainn | © 2010-2013 EOFEASA