STUDYBASE Áiseanna Oideachais

FOIRM CHLÁRÚCHÁIN GHRÚPA

Read in English

 
Cliogáil ar cheann de na nascanna seo a leanas le do thoil: Cláraigh duine amháin.  
     
FOIRM CHLÁRÚCHÁIN GHRÚPA
Foirm is ea í seo le grúpa foghlaimeoirí a chlárú le chéile ar na cúrsaí. Caithfidh an Múinteoir/Ceannaire an fhoirm a líonadh.
 
    • "Clárú Grúpa" i.e. daltaí scoile. Is féidir daltaí scoile a chlárú le chéile mar ghrúpa agus tabharfar ainm úsáideora agus pasfhocal do gach duine acu. Faoin múinteoir scoile nó Ceannaire an Ghrúpa a bheidh sé na ceadúnais sin a dháileadh ar na scoláirí agus is aige/aici sin amháin a bheidh a fhios cé leis gach ainm.

    • Líon isteach an fhoirm seo agus i gceann cúpla lá ligfear isteach chuig na Ceachtanna is na Cleachtaí sibh.

    • Más amhlaidh gur fuath leat foirmeacha a líonadh níl ort ach ríomhphost a sheoladh chugainn anseo: Lig isteach muid!
    • Modh eile fós: ardaigh an fón agus glaoigh ar 00-353-(0)1 6104442 cibé uair is mian leat. Cuirfimid fáilte roimh scéala uait.
Sonraí Teagmhála Cheannaire an Ghrúpa
   
Ainm & Sloinne
Ainm na Scoile/an Choláiste/an Ghrúpa:
Seoladh Poist:
Seoladh Ríomhphoist:
Gutháin::
 
Cén leibhéal Gaeilge atá uaibh?
   

   
Cén cúrsa ar mhaith libh a dhéanamh?
 

Téacsanna do Phictiúir na hArdteiste
Aistí don Ardteist
Gramadach Mheánleibhéil
Gramadachh Ardleibhéil

 
 
Cé mhéid agaibh atá sa ghrúpa?
 
Cé mhéid ceadúnas atá uaibh?

A luaithe is a sheolfaidh tú an fhoirm seo chugainn seolfar "uimhir" and "pasfhocal" le haghaidh gach duine sa ghrúpa ar ais chugat. Beidh tú féin is na scoláirí in ann dul isteach ar an láithreán www.studybase.com/moodle mar a bhfuil na cúrsaí agus beidh sibh in ann leas a bhaint as na ceachtanna agus as na cleachtaí féinmheasúnaithe go ceann coicíse nó mar sin. Seolfar sonrasc chugat ar an táille atá socruithe idir sibh féin agus StudyBase.

Má tá ceist agat faoi ghné ar bith den tseirbhís seo féach ar na leathanaigh Ár Sonraí Teagmhála agus Cé muid? Cuirfimid fáilte roimh ghlao gutháin uait ar an uimhir 00-353-(0)1-6104442 le linn gnáth-uaireanta oibre 9.00 am -- 5.00 pm.

Chuirfimis fáilte roimh chuireadh uait chun cuairt a thabhairt ar an scoil s'agaibh agus na ceachtanna is na cleachtaí a thaispeáint do dhaltaí agus do mhúinteoirí. Feicfidh tú ceachtanna réamh-ullmhaithe agus cleachtaí á marcáil taobh istigh de shoiceand. Beidh daltaí in ann tabhairt faoin méid oibre is mian leo agus ar a luas féin. Coinneofar torthaí a gcuid oibre ó cheacht go ceacht agus beidh a fhios acu féin cé mar atá ag éirí leo. Beidh mála scoile an dalta níos éadroime cheal téacsleabhar. Beidh an obair go léir ar an Idirlíon agus beidh do mhála féin folamh mar ní bheidh carn cóipleabhar le ceartú agat gach oíche. Cuir scéala chugainn.

 

[ Top ]