STUDYBASE Áiseanna Oideachais Léigh an t-eolas. Roghnaigh cúrsa. Cláraigh.
Read in English

 
NA CÚRSAÍ ATÁ AR FÁIL
       
Pictiúir      
Tuairisc ar phictiúir na hArdteistiméarachta 2018 eolas foirm íoc
Tuairisc ar phictiúir na hArdteistiméarachta 2019 eolas foirm íoc
       
Aistí      
Téacsanna samplacha le haghaidh aistí na hArdteistiméarachta eolas foirm íoc
       
Ceapadóireacht      
Aistí pictiúrtha don Teastas Sóisearach agus do chomhrá ginearálta. eolas foirm íoc
       
Gramadach      
Gramadach: Úrchúrsa Gaeilge, ceachtanna agus cleachtaí,
le Dónall P. Ó Baoill ; Éamonn Ó Tuathail
eolas foirm íoc
       
Gramadach: Nuachúrsa Gaeilge na mBráithre, ceachtanna agus cleachtaí
eolas foirm íoc
       
Teagasc Beo via Skype :      
Teagasc agus comhrá beo le múinteoir taithíoch. Scoláirí a chláraíonn don teagasc beo tugtar cead isteach dóibh chuig na hacmhainní cuí, aistí samplacha, ceachtanna agus cleachtaí teanga, nótaí ar phrós agus ar fhilíocht, srl. gan chostas breise. Is iontach an t-ullmhúchán iad na seisiúin Skype seo don Bhéaltriail agus don Chluastuiscint san Ardteistiméaracht. Feileann na ceachtanna seo go binn don fhoghlaimeoir aosach chomh maith. eolas foirm íoc
       
       

Cuir scéala chuig STUDYBASE thar an bhfón 01-6104442 nó le ríomhphost chuig

e-mail graphic
[go barr]