STUDYBASE Áiseanna Oideachais AISTÍ ARDTEISTIMÉARACHTA ARDLEIBHÉIL
Read in English

FOIRM CHLÁRAITHE (AISTÍ)
ÍOC AN TÁILLE (€15)
NA hAISTÍ
(Scríobhfar aistí breise ó thráth go chéile.)
  1. Tubaistí Nádúrtha
  2. Dúshlán na hAimsire
  3. Is é an t-airgead údar gach oilc
  4. Daoine atá i mbéal an phobail
  5. Éire tar éis imeacht an Tíogair Cheiltigh
  6. Bochtanas
  7. An Tóstal
  8. Polaiteoirí
  9. Tá an iomarca polaiteoirí againn
  10. An Bhulaíocht
  11. An Teicneolaíocht agus an Ghaeilge
  12. Is é an t-aos óg an mhaoin is luachmhaire in Éirinn
  13. Uisce: Ceann de Riachtanais na Beatha
  14. Foréigean agus Coiriúlacht
  15. Laochra ár Linne
  16. Sceimhlitheoireacht
  17. Tábhacht na Staire
  18. Éire 1916 agus Éire 2016
  19. Daoine gan Dídean
  20. Fadhb na Déircínteachta
  21. Teifigh agus Lucht Iarrtha Dídine
  22. Bua Trump
  23. Brexit -- an Bhreatimeacht
 
Sna haistí seo gheobhaidh tú:
 • Gaeilge chruinn shaibhir
 • Téarmaíocht an lae inniu de réir www.tearma.ie
 • Smaointe bunaithe ar chúrsaí reatha
 • Ábhar athnuaite nuair is gá agus aistí nua-scríofa
 • míniúcháin i mBéarla ar fhocail agus nathanna neamh-choitianta
 • Cleachtaí ar nós ceisteanna, trialacha iomlánaithe, agus ceistneoirí.
 
 
TÉACS SAMPLACH
   
...
   
   
TÉACS SAMPLACH AGUS NÓTAÍ
   
....
   
   
 
   
| Top of page | Site Map |Contact Us | ©2015 EOFEASA