STUDYBASE Áiseanna Oideachais CEAPADÓIREACHT, CAINT IS COMHRÁ
DON TEASTAS SÓISEARACH
Read in English

 
Cláraigh Íocaíocht
 
CEAPADÓIREACHT, CAINT IS COMHRÁ DON TEASTAS SÓISEARACH
pictiúir -foclóir - comhrá - prós táscach - fuaimrianta - cleachtaí le marcáil uathoibríoch - teastas
Beidh deich gcinn d'aistí pictiúrtha á gcur ar fáil anseo ar aon dul leo siúd a bhíonn ar pháipéar scrúdaithe an Teastais Shóisearaigh Ghnáthleibhéil. Tar éis gach pictiúr a thaispeáint uaidh féin tugaimid foclóir, cora cainte agus na nathanna is gá le gach pictiúr díobh a phlé. Ansin samhlaímid an comhrá a bheadh idir na caractair agus ar deireadh tugaimid aiste samplach. Is iontach agus is áisiúil na hacraí teagaisc iad seo do mhúinteoirí. Buachaillí ag imirt peile
   
 
AISTÍ PICTIÚRTHA
 
Pictiúr le nótaí
AISTÍ PICTIÚRTHA
  1. I dtosach taispeántar na pictiúir go léir le chéile díreach mar a bhíonn siad ar pháipéar scrúdaithe. Buachaill agus cailín a bhíonn i gceist agus iarrtar ar an dalta cur síos a dhéanamh ar na himeachtaí amhail is dá mba é/í féin a bhí i láthair. Dá bhrí sin bíonn an aimsir caite den bhriathar agus an chéad phearsa uatha nó iolra den bhforainm pearsanta ag teastáil de ghnáth. Ní mór 15 líne a scríobh.

  2. Then each picture is shown separately and without notes. The teacher can use this picture on its own as a "prompt" to enable the students to display their existing knowledge of Irish by contributing words and phrases that they already know.

  3. This can be followed by a study of the page containing the "notes" which consist of a number of sentences likely to be spoken by the participants and containing appropriate vocabulary, idiom, and phrases used in context. This first aspect of the lesson teaches conversational Irish.

  4. The next section of the lesson addresses the task required in the examination: the writing of a short prose paragraph. Narrative.

  5. As an aid to the student a glossary is provided. Attention is drawn to particular points of grammar.

  6. An audio-file provides a guide to pronunciation and a number of quizzes stimulate a more thorough study of the material.

  7. The ultimate exercise or objective is the writing of an "assignment" containing an original account of a similar situation for correction by the StudyBase Tutor or Classroom Teacher.

  8. The lay-out of the lessons allows the teacher and student to link back and forth between pictures with or without notes, between the audio-file and the related text, and also between the essay and the related grammar in CB2 or CB1 as required.
 
The level of Irish taught
These pictorial essays portray real-life situations, are easily comprehended and provide a focus for both learner and teacher.
They can be used at any level from the senior classes in Primary school up to the oral Irish examination at Leaving Cert and beyond.
They can be used in the Coláiste Samhraidh and in the one-to-one "grind".
Learning Irish involves encountering words and phrases in context and learning to use them in speech and in writing.
Aim high!
Since these lessons are as likely to be used by students who have been reared or educated through Irish as by beginners we choose to aim high and include as much relevant vocabulary, examples of usage, and idiom as we can in the space available. There is nothing to be gained by excluding everyday usage on the grounds that it would be too difficult. Teachers and learners can select from the material we offer. If the objective is to teach and learn as much Irish as possible, rather than "just enough to pass the exam," we will be proud to assist in that objective and we are confident that students and teachers will benefit greatly from our endeavour.