STUDYBASE Áiseanna Oideachais EOLAS FAOI STUDYBASE
Read in English

 
 

EOLAS FAOI STUDYBASE

 
Cé muid?

Iar-mhúinteoirí taithíocha Gaeilge atá ag trádáil faoin ainm gnó STUDYBASE atá i mbun an tionscadail seo. Tá a shaol oibre caite ag an stiúrthóir ag múineadh Gaeilge san iarbhunscoil agus i gcoláistí samhraidh sa Ghaeltacht. Bronnadh an Séala Creidiúnaithe d'aistritheoirí air sa bhliain 2007..

 
Misean

Tá de chuspóir ag STUDYBASE buntáistí na ríomhfhoghlama a chur chun leasa na Gaeilge. Chun na críche sin tá ceachtanna agus cleachtaí a ndéantar ríomh-mharcáil orthu á gcur ar fáil againn. Tá siad seo oiriúnach don bhfoghlaimeoir aonair sa bhaile agus don mhúinteoir sa seomra ranga. Is mar fhorlíonadh ar ghnáth-ábhar teagaisc na Gaeilge atá ceachtanna agus cleachtaí StudyBase á dtairiscint.

 
Maoiniú
Táimid buíoch de FORAS NA GAEILGE as cabhair a thabhairt agus as COGG, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, as aitheantas a thabhairt..
 
 
Cuir scéala chugainn: fón 01-6104442 ríomhphost Graphic of the studybase e-mail address to defeat spammers

| Top of page | Contact Us | ©2010-2016 EOFEASA |