STUDYBASE Áiseanna Oideachais TOPICAL ESSAYS IN IRISH
Léigh as Gaeilge

ENROL FOR ESSAYS FORM
PAY THE FEE (€15)
ESSAY TITLES
(We add to this list in response to requests.)
 1. Tubaistí Nádúrtha (Natural Disasters)
 2. Dúshlán na hAimsire (The Challenge of the Weather)
 3. Is é an t-airgead údar gach oilc (Money is the the cause of every evil)
 4. Daoine atá i mbéal an phobail (Celebrities)
 5. Éire tar éis imeacht an Tíogair Cheiltigh (Post-Celtic Tiger Ireland)
 6. Bochtanas (Poverty)
 7. An Tóstal (The Gathering)
 8. Polaiteoirí (Politicians)
 9. Tá an iomarca polaiteoirí againn (We have too many politicians)
 10. An Bhulaíocht (Bullying)
 11. An Teicneolaíocht agus an Ghaeilge (Technology and Irish)
 12. Is é an t-aos óg an mhaoin is luachmhaire in Éirinn (Ireland's young people)
 13. Uisce: Ceann de Riachtanais na Beatha (Water: Essential for Life)
 14. Foréigean agus Coiriúlacht (Violence and Crime)
 15. Laochra ár Linne (Our Heroes)
 16. Sceimhlitheoireacht (Terrorism)
 17. Tábhacht na Staire (The importance of History.)
 18. Éire 1916 agus Éire 2016 (Ireland in 1916 and 2016)
 19. Daoine gan Dídean (people without refuge / homeless people)
 20. Fadhb na Déircínteachta (the problem of begging)
 21. Teifigh agus Lucht Iarrtha Dídine (Refugees and Asylum-Seekers)
 22. Bua Trump (Trump's Triumph)
 23. Brexit -- an Bhreatimeacht (Britain's Departure from the EU)
These essays contain:
 • Rich accurate Irish
 • Modern terminology as recommended by www.tearma.ie
 • Ideas based on current affairs
 • Material regularly updated and new essays added
 • Explanations in English of unfamilar words and phrases
 • Learning activities include questions, exercises, and quizzes
 
SAMPLE TEXTS
 
Aiste: An tAos Óg
   
 
SAMPLE TEXT WITH EXPLANATIONS
   
Nótaí