Logáil-isteach Log in Register Cláraigh
 
STUDYBASE Áiseanna Oideachais

CÚRSA ARDLEIBHÉIL / CÚRSA MEÁNLEIBHÉIL

Read in English

the first page
an chéad leathanach
Read in English
 

CÚRSAÍ SA GHAEILGE: ARDLEIBHÉAL (CB1); MEÁNLEIBHÉAL (CB 2)


GRAMADACH GAN DUA, FOGHRAÍOCHT, FÓRAM D'FHOGHLAIMEOIRÍ [ ar aghaidh ]

<Aililiú! Tá sé seo go hiontach! D'éirigh liomsa 100% a fháil!>


CUIR FEABHAS AR DO CHUID GAEILGE LE:


  • CÚRSAÍ CÉIMNITHE

  • CLEACHTAÍ LE R-MHARCÁIL

  • MEASÚNÚ LEANÚNACH

  • FUAIM IS FOGHRAÍOCHT

  • TREOIR Ó MHÚINTEOIRÍ CÁILITHE

  • COMHLUADAR FOGHLAIMEOIRÍ EILE

  • TEASTAS DEIREADH CHÚRSA

CUIR SCÉALA CHUGAINN: [ Cláraigh anseo. ]Sampla de chleachtadh féin-mheasúnaithe. Is féidir féachaint ar an gceacht arís agus na botúin a cheartú. Ní thugtar na freagraí áfach. Caithfidh tú an ghramadach a thuiscint.CÉ DÓIBH NA CEACHTANNA?


DALTAÍ SCOILE, MICLÉINN TRIÚ-LEIBHÉIL & FOGHLAIMEOIRÍ EILE
Má tá tú ag foghlaim na Gaeilge ar scoil nó i gcoláiste triú-leibhéil is duitse an láithreán seo. Más amhlaidh gur fhág tú an scoil i bhfad ó shin agus gur mhaith leat snas a chur ar do chuid Gaeilge arís seo seans iontach duit staidéar éifeachtach a dhéanamh agus aithne a chur ar fhoghlaimeoirí eile.

MÚINTEOIRÍ MEÁNSCOILE
Más múinteoir Gaeilge thú gheobhaidh tú roinnt mhaith ceachtanna gramadaí anseo a bheidh feiliúnach don scáileán bán sa seomra ranga mar aon le cleachtaí le r-mharcáil a dhéanfaidh na daltaí ar an ríomhaire, sa chóipleabhar nó ó bhéal. Tá cead isteach saor in aisce le fáil ag múinteoir a chláróidh rang daltaí ar chúrsa. Gearrtar táille íseal ar gach dalta. [ Breis eolais ]


CAD A MHÚINTEAR AR AN gCÚRSA ARDLEIBHÉIL?


CB1: AN CÚRSA ARDLEIBHÉIL
Cúrsa é seo dóibh siúd a bhfuil eolas maith ar an nGaeilge acu. Tá ábhar na gceachtanna le fáil anseo: Clár CB1. Is ar an leabhar ÚRCHÚRSA GAEILGE le Dónall P. Ó Baoill agus Éamonn Ó Tuathail atá an cúrsa seo bunaithe.


CAD A MHÚINTEAR AR AN gCÚRSA MEÁNLEIBHÉIL?


CB2: AN CÚRSA MEÁNLEIBHÉIL
Cúrsa é seo dóibh siúd a bhfuil buneolas ar an nGaeilge acu. Tá ábhar na gceachtanna le fáil anseo: Clár CB2. Is ar an leabhar NUACHÚRSA GAEILGE na mBráithre Críostaí (arna leasú don lá atá inniu ann) atá an cúrsa seo bunaithe.


Táimid buíoch de na comhlachtaí seo a leanas as a dtacaíocht:
 

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Urraithe ag Foras na Gaeilge

Oide ag teagasc agus dalta ag foghlaim trí bhíthin Skype
Beirt ag cleachtadh labhairt na Gaeilge
Áis iontach don mhúinteoir ranga í STUDYBASE
Is deas an rud 100% a bhaint sa scrúdú!