StudyBase If you have a username and password log in If not please click enrol enrol
Má tá ainm úsáideora agus pasfhocal agat Mura bhfuil cliogáil enrol

STUDYBASE, 7 Geata Léim an Bhradáin, Léim an Bhradáin, Co Chill Dara, Éire Fón 00 353 1 6104442

Teagasc sa Ghaeilge via Skype
  Tuition in Irish via Skype

Cleachtadh comhrá i nGaeilge le múinteoir.

 

Irish conversation practice with a teacher.

  • Cáilíochtaí: BA (1968), ATO (1969), An Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí (2007).

  • Taithí: Múinteoir meánscoile ar pinsean is ea an teagascóir agus is breá leis an Ghaeilge a mhúineadh via Skype. Comhrá struchtúrtha a bhíonn sna ceachtanna aige agus iad bunaithe ar acmhainní a chuireann sé ar fáil - saor in aisce - dóibh siúd atá ag foghlaim uaidh.
  • Qualifications: BA (1968), ATO (1969), An Séala / The Seal of Accreditation for Translators (2007).

  • Experience: The tutor is a retired secondary teacher who now enjoys teaching Irish via Skype. His lessons consist of structured sessions of Irish conversation based on and supplemented by resources made available - free - to his students online.

Ar na hacraí foghlama Gaeilge tá

  • tuairiscí ar na pictiúir don Ardteist;
  • aistí ar chúrsaí comhaimseartha,
  • mar aon le raidhse cleachtaí idir-ghníomhacha cruinnis a tógadh, le cead, ó Nuachúrsa Gaeilge na m Bráithre Críostaí agus ó Úrchúrsa Gaeilge le Dónall P. Ó Baoill agus Éamonn Ó Tuathail..

Resources for learning Irish include

  • commentaries on the Leaving Cert Pictures,
  • topical essays,
  • numerous interactive grammar and syntax exercises based, with permission, on Nuachúrsa Gaeilge na m Bráithre Críostaí and Úrchúrsa Gaeilge le Dónall P. Ó Baoill agus Éamonn Ó Tuathail.

Pictiúir

Pictiúr

Pictures

Aistí

Beirt chailín

Essays

Comhrá

Oide

Conversation

Gramadach

Buachaillín

Grammar


Acmhainní don mhúinteoir Gaeilge Cnag anseo Resources for the teacher of Irish Cnag anseo
Acmhainní don bhfoghlaimeoir Gaeilge Cnag anseo Resources for the learner of Irish Cnag anseo
       
Spléachadh ar roinnt dá bhfuil istigh   A view of some of the content within.  
       
Cuirfidh eagarthóir an láithreáin fáilte roimh cheartúcháin agus moltaí. Cuir scéala chuige anseo.   The editor of this website welcomes corrections and recommendations. Contact him here.  
 
Foras na Gaeilge COGG
Oíche Áirneáin